Vážení členové a přátelé Spolku.

Rádi bychom Vás pozvali na valnou hromadu, která se uskuteční

dne 23. 7. 2021 od 19 hodin na místním hřišti.

 

Program jednání bude následující:

 

1.            Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti

2.            Schválení programu

3.            Volba předsedajícího, zapisovatele a ověřovatelů zápisu

4.            Informace o počtu členů

5.            Informace o záměru výstavby logistického areálu na bývalé výsypce dolu ČSA

6.            Plán akcí do konce roku 2021

7.            Volba Výboru a Kontrolní komise na následující funkční období

8.            Závěr a diskuze

 

Po skončení schůze proběhne oslava výročí spolku, spojená s ohněm, tancem

a zábavou, při které zazní největší hity 70., 80. a 90. let.

Občerstvení zajištěno, špekáčky si přineste vlastní.

Program akce se může změnit dle aktuálně platných epidemiologických opatření.

 

Srdečně zvou členové Výboru

Žádné komentáře:

Okomentovat