Vážení členové spolku,

je potřeba dostát svým povinnostem, ke kterým patří také konání valné hromady. Nakonec jsme přistoupili pro variantu online schůze.

Rádi bychom Vás pozvali na valnou hromadu, která se uskuteční 

přes aplikaci Teams dne 24. 1. 2022 od 17:00 hodin.


Poprosím vás o připojování od 16:45 hodin, abychom vychytali případné technické věci a mohli v 17:00 začít.

Program jednání bude následující:

1.  Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti
2.  Určení zapisovatele a ověřovatelů
3.  Schválení programu
4.  Informace o počtu členů
5.  Informace o záměru výstavby logistického areálu na bývalé výsypce dolu ČSA
6.  Zhodnocení uplynulého roku
7.  Schválení Výroční zprávy a Zprávy o hospodaření
8.  Schválení členských příspěvků
9.  Schválení rozpočtu pro následující období
10. Plán akcí na následující období
11. Závěr
 
Informace budou poněkud stručnější. Členům spolku pošleme před konáním schůze podklady k programu a odkaz na on-line schůzi.

Budeme se těšit.

Za výbor spolku Vilém Hamouz

Žádné komentáře:

Okomentovat