Kalendář akcí

Vzhledem k tomu, že většina připravovaných akcí bude probíhat pod širým nebem a jsme odkázáni na rozmary počasí. Termíny budou upřesněny vždy před vlastním konáním určené akce. Mimo tyto plánované akce se budeme alespoň 1 x týdně scházet při pořádání sportovních utkáních na místním hřišti. Plán je sestaven v běžném režimu a před konáním jednotlivé akce bude brán zřetel na aktuální stav vládních opatření.
Měsíc Akce Datum konání
únor Masopustní merenda 13/02/2021 (zruš.)
březen Hravé odpoledne "Kdo si hraje, nezlobí." 27/03/2021 (zruš.)
březen Ukliďme svět, ukliďme Česko 2021 25-28/03/2021
duben Pálení čarodějnic 30/04/2021 (zruš.)
květen (Prvo)májová stopa 01/05/2021 (zruš.)
květen Turnaj "Memoriál Pavla Sláničky" 15/05/2021 (zruš.)
květen "Skotské veselí 2021" 22/05/2021 (zruš.)
červen Venkovní promítání filmu --/06/2021 (zruš.)
červen Turnaj „Vašírovský nohejbalový kop“ 19/06/2021
červenec Cyklovýlet --/07/2021 (zruš.)
srpen ZOO Praha a jízda parníkem 03/08/2021
srpen Sousedské posezení 23/08/2021
srpen Dětský den plný her aneb rozlučka s prázdninami 28/08/2021 (zruš.)
srpen Park Mirákulum 29/08/2021
září Paintball - military mise či motokáry --/09/2021
září Turnaj „Vašírovský úsměvný volejbal“ --/09/2021
září Turnaj „Vašírovský nohejbalový kop“ 25/09/2021
září Komentovaná procházka - Historie hornictví a doly v našem okolí 28/09/2021
listopad Podzimní úklid veřejných prostranství 13/11/2021
listopad Hravé odpoledne "Kdo si hraje, nezlobí." 13/11/2021
prosinec Mikulášská nadílka 05/12/2021