Napsali o nás

LÁNSKÝ ZPRAVODAJ | č.12 - 2021

Hodnocení činnosti spolku náš Vašírov
Ke konci prosince cítíme potřebu zhodnotit uplynulý rok. Dovolte pár vět také nám. Ve stabilní době se zdary a nezdary posuzují mnohem snáz. Spolek letos uspořádal méně akcí než roky předešlé, i přesto to byl zázrak, že se z původních plánů vůbec něco vydařilo. Neustále se měnící opatření a vývoj situace si žádaly naši neustálou pohotovost při plánování spolkových aktivit. Práce tedy bylo víc než dost, jen nebyla tak vidět. Děkujeme členům spolku, přátelům, sousedům a podporovatelům spolku, že se podařilo uspořádat nohejbalové turnaje, výlety pro děti a další společensky – naučné aktivity. Jsme rádi, že náš malý vašírovský spolek přežil tento chaotický rok a stále je odhodlán pokračovat. Krásné Vánoce a dobrou mysl do nového roku 2022 vám všem přeje vedení spolku Náš Vašírov.
Pavlína Švigárová


LÁNSKÝ ZPRAVODAJ | č.11 - 2021

Úklid prostranství ve Vašírově
V neděli 24. října 2021 za mrazivého dopoledne se uskutečnil tradiční podzimní úklid veřejného prostranství, dětského hřiště, okolí „Kapličky” a vašírovské návsi „Vohrádky“. Úklidu se zúčastnili členové spolku Náš Vašírov se svými příznivci a sousedy. Společně přiložili ruku k dílu a doslova se vyřádili na zredukování vzrostlého porostu a vyhrabání haldy listí. Cílem prořezávky byla snaha získat volný prostor pro budoucí založení květinových záhonů a další estetické úpravy vašírovské návsi pro příjemné posezení se sousedy. Práce nám šla od ruky, a tak jsme se s dobrým pocitem z vykonané práce a s puchýři od hrábí rozešli k nedělnímu obědu. Doufejme v další milé setkání na „vašírovském náměstí”, třeba při adventním rozsvícení stromku nebo Mikulášské nadílce... Za Vašírov s velkým díky všem zúčastněným.
Dagmar Krátká


LÁNSKÝ ZPRAVODAJ | č.7 - 2021

Ohlédnutí za GULÁŠfest
V sobotu 24. července 2021 se na Lánech po dvou letech konala akce GULÁŠfest 2021. Devět odvážných týmů se od 13:00 do 17:00 hodin snažilo uvařit ten nejlepší guláš, který by ohromil porotu složenou z profesionálů i ze zástupců veřejnosti. Vítězem akce se nakonec stal tým nováčků PoHuNi v čele s kapitánem Matějem Humrem. Druhé místo obsadil tým Vašírováci, kapitán Vilda Hamouz, a třetí příčku vybojoval přespolní tým Medvěd, kapitán Petr Brousil. Bramborová medaile patří: Hokejové síni Hošek, kapitán Josef Hošek; Veselým tetičkám, kapitánka Edita Šiklová; Muzeu TGM, kapitánka Magda Elznicová Mikesková; JPMoriginal, kapitán Michal Černý; Los Bastardos Team, kapitán Jan Bártl a HAMTÁTO týmu s kapitánkou Klárou Dudášikovou. Všem soutěžícím děkujeme a gratulujeme! Mezi týmy panovala přátelská atmosféra a bylo vidět, že si odpoledne užívají. Počasí nám přálo a celé náměstí vonělo cibulkou a později samozřejmě gulášem. Celým odpolednem nás provedli skvělí kuchaři a moderátoři Zdeněk Jánský a Ladislav Svoboda z pražské restaurace Chateau Svatý Havel. Nakukovali soutěžícím pod pokličku, připravili pro nás skvělé sushi a výborný flambovaný ananas. Nechyběla soutěž v pití piva, zapamatování si nákupu a motání sushi maki rolky. Pro pohodu hrála kladenská kapela Kudy Kam a večerní štafetu převzali lánští ViPiŠ. Občerstvení zajistily Restaurace Narpa, MAXItrdelník pana Novotného, Vinařství Hruška, Havana Club s míchanými nápoji a pohodová kavárna na kolečkách MORIS‘S CAFÉ. Za program pro děti děkujeme Honzíkovi Ladrovi a jeho týmu Diskotačení a za tetování paní Kamile Bouškové. Velké díky všem pomocníkům, kteří jsou i nejsou vidět. Bohatou fotogalerii z akce najdete na internetových stránkách obce. Děkujeme všem za skvělou atmosféru a těšíme se zase za rok na viděnou.
Jana Drastilová, Komise společenského života


LÁNSKÝ ZPRAVODAJ | č.6 - 2021

Těšíme se na GULÁŠfest 2021
Stále věříme, že se akce v sobotu 24.července 2021 bude moci uskutečnit bez omezení. Pokud tomu tak bude, můžete se těšit na odpolední kapelu Kudy Kam, MAXI trdelník pana Novotného, skvělou kávu z Moris’s Café, představí se vinařství VÍNO HRUŠKA, Havana Club s míchanými nápoji. Další občerstvení zajistí Restaurace Narpa. Na jídelním lístku bude po celý den i večer několik druhů gulášků, nebude chybět venkovní výčep s dalším druhem piva a dobroty na grilu. Na programu nechybí kuchařská show Zdeňka Jánského a Ládi Svobody, pro děti smývatelné tetování a Popletený rok s myšákem Edou (tanec a soutěžní stanoviště). Soutěž ve vaření guláše odstartuje ve 13:00 hodin a zde vám představujeme odvážné týmy, které se do uzávěrky Zpravodaje přihlásily: 1. Hokejová síň Hošek, 2. Veselé tetičky za spolek baráčníků, 3. Vašírováci za spolek Náš Vašírov, z. s., 4. Muzeum T.G. Masaryka v Lánech a 5. tým JPMoriginal Michala Černého. Budeme rádi, přihlásí-li se další týmy. Pracovní prostor umíme připravit pro 10 družstev. Zájemci, přihlaste se na e-mailu: gulasfest@lany.cz. Propozice najdete pod QR kódem nebo vám je pošleme emailem. Nenechte se tedy přemlouvat, pojďte do toho! Bez soutěžících by to nešlo! Jedlíci už se pak najdou. Odpolední kapelu vystřídá oblíbená lánská kapela ViPiŠ s večerní zábavou. Těšíme se na viděnou s vámi na náměstí.
Jana Drastilová, Komise společenského života


LÁNSKÝ ZPRAVODAJ | č.10 - 2020

Náš Vašírov slaví první dekádu
Tento rok je pro spolek Náš Vašírov, z.s. významný. Slavíme 10 let od založení. Za tu dobu jsme uspořádali velké množství sportovních, zábavných i vzdělávacích akcí. Podílíme se na rozvoji Vašírova. Letošní rok byl pro nás plný výzev. Celorepubliková situace, ale i plánovaná výstavba haly v blízkosti domovů nás sjednotila. Podpora lidí nás povzbuzuje v další práci.
Spolek je tvořen členy a výborem, Ti se snaží vymýšlet a zrealizovat akce. Máme i velkou základnu dobrovolníků, kteří vždy rádi přidají svoji pomocnou ruku. Touto cestou bych Vám všem chtěl poděkovat. Bez Vás by spolek nemohl existovat. Stejně tak by se nemohl obejít bez sponzorů. Náš hlavní sponzor je Obec Lány. Jsme rádi, že vidí naší práci a zároveň je to i závazek, abychom nepolevili. Děkuji i ostatním sponzorům, že nás podporují a uvědomují si důležitost komunit v obci. Přeji Vám poklidné vánoční svátky a v roce 2021 na viděnou. Předseda spolku Náš Vašírov, z.s.
Vilém Hamouz


LÁNSKÝ ZPRAVODAJ | č.9 - 2020

Petice spolku Náš Vašírov - STOP hale
V minulém čísle Lánského zpravodaje jsme informovali o petici, která vznikla za účelem zveřejnění záměru vystavět v blízkém sousedství halu. Vzhledem k hygienickým opatřením byla vytvořena kromě papírové i on-line petice. Podpisová akce byla ukončena dne 24. 10. 2020 a měla velký dosah. Papírová petice byla podpořena celkem 583 podpisy. On-line petice byla podpořena celkem 563 podpisy. Děkujeme všem, kteří nás podpisem podpořili. Moc si toho vážíme.
Oznamovatel projektu ukončil řízení EIA z důvodu změny záměru. Vše nadále sledujeme. Na stránkách spolku www.nasvasirov.cz jsme vytvořili záložku STOP hale, kde vkládáme veškeré informace.
Pavlína Švigárová za spolek Náš Vašírov, z.s.


LÁNSKÝ ZPRAVODAJ | č.8 - 2020

Petice proti výstavbě haly v katastrálním území Rynholce
Spolek Náš Vašírov připravil petici proti výstavbě haly v katastrálním území Rynholec na pozemku p.č. 865/11. Součástí petice jsou i základní údaje k připravovanému záměru. Pokud se chcete seznámit s bližšími informacemi o projektu, případně připojit podpis pod petici, najdete ji v listinné podobě ve vestibulu obecního úřadu v Lánech, v Muzeu T. G. M. v Lánech, v Lánském cukrářství a v sokolovně v Novém Strašecí. Petice je přístupná i v elektronické podobě:
https://www.petice.com/petice_proti_vystavby_haly_v_ku_rynholec?u=6090887.
Informace jsou také k dispozici na stránkách spolku Náš Vašírov: http://www.nasvasirov.cz/.
Pavlína Švigárová


LÁNSKÝ ZPRAVODAJ | č.8 - 2020

Logistické centrum Rynholec
Zastupitelé obce Lány se na pracovní poradě seznámili se záměrem obce Rynholec prodat pozemky parc.č. 865/11 v k.ú. Rynholec na odvalu po bývalém uhelném dole Čs. armády. Zde by potom mělo být vybudováno logistické centrum. Jedná se o novostavbu haly obdélníkového půdorysu o celkové ploše 27 086 m2 a 26 823 m2 ploch zpevněných. Celková výše haly byměla být 20,9 m, přičemž samotný odval se nachází cca 10 m nad úrovní okolních pozemků a komunikací. Uvnitř areálu je navržena obslužná komunikace včetně nakládacích ramp a chodníků. Počítá se s vybudováním parkovacích stání pro 153 osobních a 23 nákladních automobilů. Předpokládá se zde nepřetržitý provoz, s příjezdem 278 osobních a 146 nákladních automobilů za 24 hodin. Záměr se nachází v prostoru sanované výsypky po těžbě černého uhlí. Hala bude sloužit k logistickým, kancelářským a skladovým účelům. Protože se uvedená lokalita nachází pouze 330 m od vašírovských rodinných domů, je velká pravděpodobnost, že dojde ke zhoršení životního prostředí ve Vašírově (hluk, světelný smog, prašnost). Z těchto důvodů byl zaslán obcí Lány dopis na Odbor životního prostředí Středočeského krajského úřadu s níže uvedeným nesouhlasným stanoviskem:
1. Hlavní stavební objekt o rozměrech 253x109 a výšce 20,9 metrů, který je plánován na pozemku parc. č. 865/11 v k.ú. Rynholec nerespektuje požadavky na ochranu krajinného rázu a přírodních a krajinných hodnot. Stavba bude z dálky viditelnou dominantou a naprosto poruší pohledový horizont při výjezdech z obce Lány (směr Vašírov a směr Slovanka).
2. Výstavba navrhovaného rozsahu a využití bude mít zásadní dopad na dopravní zatížení celé lokality, zejména křižovatky Slovanka (sjezd a výjezd do obce Lány, Tuchlovice, Nové Strašecí a k dálnici D6).
3. Záměr se nachází v prostoru sanované výsypky a haldy (odvalu) v poddolovaném území. Domníváme se, že je vysoká pravděpodobnost s přihlédnutím k historii haldy, že se při výstavbě odhalí vysoká koncentrace radioaktivních prvků a radonu s vlivem na okolí. Na základě výše uvedeného obec Lány
Pokládá předmětným záměrem za dotčený územně samosprávný celek.
Nesouhlasí s realizací předmětného záměru.
Požaduje posouzení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění.
Nesouhlasná stanoviska, s ohledem na dopravní zatížení celého území, byla zaslána také městy Nové Strašecí a Stochov.
Karel Sklenička


LÁNSKÝ ZPRAVODAJ | č.5 - 2020

Stromy kolem nás
Všechno jednou skončí... Tak naráz ukončil svůj stoletý život topol ve Vašírově následkem silného větru po únorové bouři. Nedalo mi to a šla jsem si udělat snímek torza, kdysi majestátního topolu, který byl němým svědkem změn přírody a prostředí kolem nás. Stál na hrázi rybníka, kolem něj vedla pěšina přes rozkvetlé louky, směřující k hlavní karlovarské silnici. Na rybníce se odehrávaly naše závody na neckách, v zimě jsme na zamrzlé hladině zkoušeli první krůčky na bruslích. Vašírovští rodáci vědí, o čem je řeč, a ti nově přistěhovalí by měli znát kus historie jejich nového domova. Časy se mění, hodně se změnila krajina kolem nás. Zastavme se někdy na místech, kde se nám vrátí vzpomínky, abychom je mohli předat našim potomkům.
Alena Hlavsová


LÁNSKÝ ZPRAVODAJ | č.9 - 2019

Setkání rodáků a přátel obce Vašírov
Sešli jsme se a bylo nám spolu dobře. O kterém setkání podávám zprávu? Vašírovský dvůr hostil v pátek před svátkem Václava vašírovské rodáky, jejich děti a přátele Vašírova. Spolek Náš Vašírov připravil první setkání tohoto druhu při hudbě a občerstvení. Salónek se zaplnil do posledního místa. Vzpomínám si na podobnou akci před 12 lety, kdy se Vašírováci a hosté sešli take ve Vašírovském dvoře. Tehdy byl vysvěcen nový zvon na kapličce, který zakoupili a instalovali tři podnikatelé, rodáci z Vašírova. Ten původní byl ukraden sběrateli kovů! Touto cestou patří poděkování výboru spolku za tuto příjemnou akci. Doufám, že nezůstane při jednom a že za rok si setkání zopakujeme ve větším počtu! Sešli jsme se a bylo nám spolu dobře. O kterém setkání podávám zprávu? Vašírovský dvůr hostil v pátek před svátkem Václava vašírovské rodáky, jejich děti a přátele Vašírova.
Alena Hlavsová


LÁNSKÝ ZPRAVODAJ | č.7 - 2019

Deset týmů (zdatných kuchařů) připravovalo ten nejlepší guláš
V sobotu 3. srpna se na Lánech vařil guláš. Konal se 6. ročník akce GULÁŠfest. Celým odpolednem nás provedli skvělí kuchaři a moderátoři Zdeněk Jánský a Ladislav Svoboda z pražské restaurace Chateau Svatý Havel. Před zraky diváků a pro diváky připravili bramborové lokše s kedlubnovým zelím a panenkou vařenou v páře a následně restovanou na pánvi. Druhá ukázka a ochutnávka byla letní inspirací: Ratatouille a Bruschetta. Během vaření pánové odpovídali na otázky a rozdávali zkušené rady. Soutěžili jsme v krájení cibule, přebírání těstovin, pití piva a poznávání potravin čichem. Ošetřili jsme několik pořezaných prstů. Na pohodu hrála kapela Tri Duby a večerní štafetu převzali lánští ViPiŠ. Kromě guláše, po kterém během pár minut zbyly jen prázdné hrnce, mohli návštěvníci ochutnat maxitrdelník a preclíky sladké nebo slané s různými náplněmi. Vrátím se ke guláši. Porota hodnotila chuť, vůni, měkkost masa a konzistenci gulášků. Hodnocení proběhlo ve dvou kolech, protože posoudit deset vzorků nebylo vůbec snadné. Vítězem akce GULÁŠfest 2019 se stal tým MLSOUNI – Veronika Balogová a Michal Balog. Na druhém místě se dále umístili týmy: Hokejová síň Hošek, kapitán Josef Hošek; Veselé tetičky (Vlastenecko-dobročinná obec baráčníků Lány-Vašírov), kapitán Hana Schritterová; Muzeum T. G. Masaryka v Lánech, kapitán Magdalena Elznicová Mikesková; Křivoklátská hospoda, kapitán Vladimír Hlíša; BARTIDA, kapitán Petr Dzurec; Das Gulasch (TJ Sokol Lány), kapitán Zuzana Fenclová; Klub přátel sauny v Lánech, kapitán Václav Pojer; Vašírováci (Náš Vašírov, z.s.), kapitán Vilda Hamouz; ViPiŠ – hudební gulášek, kapitán Ilona Víchová. Všem soutěžícím patří velká gratulace za jejich odvahu! Rada do dalšího ročníku: pozor na množství cibule, guláš po ní může být sladký; opatrně se solí; přidat česnek a majoránku. Díky za skvělou akci všem návštěvníkům, kteří se nezalekli dešťových přeháněk. Já moc děkuji všem, kteří akci připravovali, anebo pomáhali s jejím úklidem. A těšíme se zase za rok na viděnou. Bohatou fotogalerii najdete na FB stránkách obce.
Jana Drastilová

Komise společenského života v obce


LÁNSKÝ ZPRAVODAJ | č.4 - 2019

Skotské veselí - Vašírov 2019
„Jdou rytíři v blýskavém brnění, jdou panoši v pestrý šat odění. Ten přilbu upíná, ten kopí zdvih', štít jiného se bleskem v slunci mih. V zem hřebci temně bijí kopytem, kol zlatých udidel se sliny lijí. Tam kovář v kopí zlomené hřeb vbíjí, zde zbrojíř pádí tryskem se štítem, ten běží s kladivem, jiný zas s pilníkem. Střelci se hemží v ulicích. A lid se divadlem tím dává uchvátit.“ (Walter Scott, Ivanhoe, 1882, Albatros). Půjčil jsem si tento text, abych probudil, co skryto jest, a hlas bojovného rohu tak vybudil ve vás čas klání, čas Skotských her a veselí, čas odvahy a pousmání. Bůh dej - jak vloni, tak i letos sejdeme se spolu ve Vašírovském panství a nebude to jen hraní. Disciplíny hodné chrabrých mužů a silných žen, 25. května bude tak ve Vašírově zase sukní žeň a na slunci snad i vyhřívání. Věř, že i letos nebudeš o nic přicházet, kdo svaly sobě zahřeješ a dodržíš těla tužnou kázeň. Přísná jsou pravidla a počet borců/kyň omezen, ty kdož v tužbě slávy účasten chceš tam být, piš na e-mail: bauer. ant@seznam.cz. Děti taktéž dejte všanc těmto dovednostem a budete možná odměněni jejich touhou a v sekerou a oštěpem posedlostem. Dost klopotných veršů a nyní k věci. Prosím, kdo máte zájem, pište na výše uvedený e-mail, protože počty startujících jsou velice omezeny. Rozhodující roli hraje čas a předchozí účast. Muži na sobě musí mít skotský oděv (kostkovanou sukni) a ženy musí být oděny dle skotských tradic. Za soutěžní výbor a spolek „Náš Vašírov“ se těším na viděnou.
Antonín Bauer


Raport č.6 | únor 2019

Masopust na sněhu
Dvojice kosmonautů NASA pomalu kráčí na seřadiště masek. Je sobota 26. ledna krátce po 15 hodině. Zatímco větší z kosmonautů už přivykl na kvalitu místního ovzduší, menší dává přednost kyslíkovému přístroji. Předseda občanského sdružení Vilém Hamouz proseděl celý masopust na záchodě a většinu času trávil čtením ručně psaného Vašírovského zpravodaje. A je tu první zastávka v domě hokejisty. Na řadu přichází něco k zakousnutí včetně domácích okurek a také něco na kuráž. ,,Připijte si s námi, tady policista vám dá hned pak dýchnout,ʺ nabádají masky reportéra.
Pavel Sklenička


Raport č.5 | únor 2019

V průvodu hráli Queeni
Předseda občanského sdružení Vašírov seděl uprostřed návsi na splachovacím kombíku a vklidu si četl místní zpravodaj. K tomu mu hrál na kytaru Brian May a o dvě hlavy větší Freddie Mercury tahal z kapsy mikrofon, aby se ke kolegovi přidal. V tu chvíli přicházeli na místo i dva kosmonauti ve skafandrech NASA a pracovník technických služeb obce Vašírov s hrablem uklízel poslední zbytky sněhu. Masopustní průvod mohl začít. „Je nás tady dneska o něco míň než vloni. Jednak je trochu horší počasí, a hlavně se současně koná i dětský karneval v Lánech, takže řada našich kamarádů je s dětmi v sokolovně, ale i tak si to tady dneska užijeme,“ odhadoval předseda spolku Vilém Hamouz. A jeho předpověď se naplnila. Průvod se postupně zastavil snad u všech sousedů, aby se nakonec všichni účastníci po zásluze zahřáli tancem v místní restauraci.
-


LÁNSKÝ ZPRAVODAJ | Červen 2018

Skotské veselí - Vašírov 2018
Sytě zelená tráva, pole lemovaná kamením, slunce deroucí se z okraje obzoru a z daleka i blízka přichází skupinky mužů, žen a dětí za rytmu povzbuzující „Scotland the Brave“. Všichni v kostkovaných sukních se srdcem naplněným radostí. Míří ke slavnosti své odvahy a křičí „ne všedním dnům“. Vůně opékaného masa, černý pivní mok a tradice předků, kdy ani telefon ani televize neplnily naše dny. „Dnes bude krásně“, zní jim v hlavách. Láká vás ta představa romantiky, jako od Waltera Scotta? A vidíte, opravdu se to stalo! Vašírovské Skotské slavnosti nám daly všem okusit nejen hodování, ale i dřinu udatného klání. Všichni přece v sobě nechali probudit odvahu Skota a vrhli přesně a neomylně oštěpem či sekyrou na cíl, kamenem a kládou do dálky a nakonec přenesli těžké trámy na stavbu svého duševního hradu s opěrnou zdí fyzické námahy – to je přece jejich opravdové já. Kdy a kde se to vše odehrálo? V sobotu 26. Května 2018 na vašírovském hřišti! Zde se dvě kategorie dětí snažily napodobit dovednosti našich předků a medaile se sekyrou byla jejich odměnou a odznakem naší pýchy, že jednou budou v boji za čest a svobodu po nás pokračovat. Ať již zachránily malé divoké prasátko před netvorem, nebo oštěpem, sekyrkou či kamenem zahnaly či ulovily divoké zvíře, či dřevem přispěly na stavbu opevnění, zkrátka všechny byly těmi, kterými se stáváme jen v knížkách… Dospělí pak sami napnuli šlachy a probudili svaly. Někteří ani možná netušili, že takovou tkáň mají, a vrhli se vstříc starým dovednostem, kterými si naši předkové krátili čas mezi lovem, bojem a stavbou hradů. Cílem bylo trefit oštěpem divoké prase, jež trápilo okolí svými kelčáky, sekyrou sejmout veverku ke svačině, kamenem natrénovat hod z hradeb na nepřátele - a vězte, že úkoly byly opravdu těžké. A to ani nemluvě o dvoumetrové bukové kládě, která rotovala vstříc dálavám. Poslední disciplína pak již byla pro všechny snad nejznámější - nošení břemen. To se nejvíce blížilo našim aktuálním dovednostem! Přece, kdo z nás nikdy neběžel z obchodu s plnými taškami mouky a piv (samozřejmě dostatečně zlevněnými) do auta - a zpět, že zapomněl na hořčici či kypřící prášek? Zde se projevilo, že kdo chodí doma častěji nakupovat, ten měl natrénováno! Takže to byl, dnes již snad můžeme říci, první ročník Skotského veselí - Vašírov 2018. Pro doplnění jen pár statistických dat: dětí do 6 let bylo 13, dětí nad 6 let 16 a dospělých 52 přihlášených a 37 dokončivších. Celkovým vítězem se stal Vít McRybář, druhý byl Václav McJakubec a třetí se umístil Josef McKrátký. Samozřejmě, jako vždy platí, že - sláva vítězům, čest poraženým! Feministicky založený člověk se ptá: „A co ženy?” My genderový rozdíl neřešíme. Ženy absolvovaly všechny disciplíny stejně jako muži, jen s drobnou zanedbatelnou výjimkou, a tou byly lehčí šutr a kláda. Samozřejmě, na závěr děkujeme závodnímu výboru spolku Náš Vašírov a všem, kdo napekli a něco dovezli, všem kteří přispěli dobrovolným vstupným či darem. Já s úctou se klaním a tleskám všem účastníkům…bylo mi ctí s vámi pobýt! Příští rok si to zopakujeme...
Antonín Bauer


LÁNSKÝ ZPRAVODAJ | Červen 2018

Memoriál Pavla Sláničky
Sportovní komise obce Lány ve spolupráci se spolkem Náš Vašírov z. s. uspořádali v sobotu 19. května 3. ročník Memoriálu Pavla Sláničky v nohejbalu tříčlenných družstev. Letošního ročníku, který se tradičně konal ve sportovním areálu za lánskou sokolovnou, se zúčastnilo 8 tříčlenných družstev. Byly to družstva nejen z Lán a Vašírova, ale i z Nového Strašecí, Rynholce, Kladna a Braškova. Hrálo se systémem každý s každým na dva sety. Z výsledků se sestavila tabulka a mužstva na třetím a čtvrtém místě se utkali o celkové třetí místo. Na závěr se pak ve finále utkala první dvě družstva z tabulky o celkového vítěze. Tím se stalo mužstvo Bohemia Kladno. Nejstarším účastníkem byl vyhlášen Josef Hložek z Lán. Turnaj měl také velmi dobrou sportovní úroveň. Poděkování patří hlavním pořadatelům Františku Hudcovi a Vildovi Hamouzovi za výbornou organizaci této sportovní akce. Těšíme se za rok na shledanou.
Karel Sklenička


LÁNSKÝ ZPRAVODAJ | Květen 2018

Jaro ve Vašírově
Jarní úklid Vašírova se uskutečnil v sobotu 7. dubna 2018, kdy probíhala na celém území České republiky dobrovolnická úklidová akce Ukliďme svět, ukliďme Česko. Podél hlavní silnice se našlo velké množství odpadků vyhozených především z projíždějících aut. Na Vohrádce, autobusových zastávkách nebo na multifunkčním hřišti nebylo skoro co uklízet. Je to skvělá zpráva, že si ve Vašírově dokážeme udržet pořádek. Nicméně je co vylepšovat. Přispět k čistějšímu prostředí ve Vašírově by mohli kuřáci a majitelé psů. Kuřákům bychom byli vděční, kdyby nedopalky od cigaret vyhazovali do popelnic, a chovatelům psů zase za to, že při venčení svých mazlíčků po nich také budou uklízet exkrementy. Po úklidu jsme se přesunuli na multifunkční hřiště, kde se začalo se stavbou přístřešku. Přihlížející děti při pohledu na bagr měly jasno o svém nastávajícím povolání. Odpoledne jsme se sešli v kavárně restaurace Vašírovský Dvůr, kde se hrálo, soutěžilo a nezlobilo, protože akce nesla název Kdo si hraje, nezlobí. K dispozici bylo velké množství rozmanitých karetních i deskových her pro všechny věkové kategorie. Slunce a dobrá nálada přispěly k tomu, že to byl jeden z povedených dnů. Děkujeme všem, kteří nám přišli pomoci při jarním úklidu, a dále majitelům restaurace za poskytnutí azylu a sponzorského daru našemu spolku.
Za NÁŠ VAŠÍROV, z. s. Pavlína Švigárová a Vilda Hamouz


LÁNSKÝ ZPRAVODAJ | Březen 2018

Ostatky, fašank nebo masopust
Jak se můžeme každý rok přesvědčit, masopust oživuje každodennost a utužuje dobré sousedské vztahy. Slavnost plná zábavy, dobrého jídla a pití se uskutečnila ve Vašírově dne 17. února 2018. Průvod masek se sešel v 15:00 hodin na návsi. Letos bylo k vidění rekordních 46 maškar. Účastníci průvodu procházeli za zvuku lidových písní Vašírovem a zvali sousedy k oslavám. Ti je na oplátku pohostili. Řádně vymrzlý maškarní rej se poté přesunul do místní restaurace Vašírovský Dvůr, kde zábava pokračovala tancem a zpěvem. K tomu všemu nám hrál Pavel Běloušek. Děkujeme těm, kteří se účastnili, pomohli a podpořili tuto zdařilou akci.
Za NÁŠ VAŠÍROV, z. s. Pavlína Švigárová


LÁNSKÝ ZPRAVODAJ | červen 2017

Spolek Náš Vašírov, z. s. ve druhé polovině roku 2017
Za krásného letního dne 5. srpna vyrazilo patnáct cyklistů na výlet po blízkém okolí. Výjezd byl určen pro všechny věkové kategorie a vedl po trase Vašírov-Rynholec-Stochov-Čelechovice-Kačice- Srby-Tuchlovice-Lány a zpět do Vašírova. Celkem jsme tedy našlapali pěkných 34 kilometrů. Dne 2. září jsme již poosmé pořádali akci nazvanou Dětský sportovní den aneb Rozlučka s prázdninami. Jako již tradičně bylo připraveno několik soutěží. Milým překvapením byla účast painballového instruktora s možností střelby na terč, které využil snad každý, kdo na akci přišel. Herní část byla zakončena již tradičně, a to závodem na opičí dráze. Po vyhlášení výsledků a rozdání cen a sad medailí na stupních vítězů jsme se přesunuli k táboráku. Posledním překvapením příjemně stráveného dne bylo vystoupení hudební skupiny CHEAP TOOLS. Po několika přídavcích se skalní příznivci rozcházeli domů až hluboko po půlnoci. V sobotu 9. září jsme se již potřinácté sešli při pořádání Vašírovského úsměvného volejbalu. Letošní turnaj byl výjimečný tím, že se poprvé v plné síle zapojili do hry naši junioři. Po urputných bojích o každý odehraný míč nakonec zvítězilo mužstvo ve složení Tereza Majtanová, Marie Majtanová, Lenka Hamouzová, Jan Veselý, Pavel Slánička a Jaroslav Samuel. Blahopřejeme! Za příznivého počasí 23. září jsme uspořádali již osmý ročník nohejbalového turnaje trojic nazvaný Vašírovský nohejbalový kop, letos za účasti šesti mužstev. Hrálo se dvoukolově každý s každým, celkem se odehrálo 30 zápasů. Vítězem turnaje se poprvé stalo mužstvo ČLUZu v sestavě Jan Veselý, Petr Lajpert a Josef Havlík. Oslavou vítězství se jistě tučným písmem zapíší do historie tohoto turnaje. V neděli 5. listopadu se uskutečnila akce Ukliďme Vašírov, která pokračovala odpoledním programem v hraní stolních deskových her v restauraci Vašírovský dvůr. V sobotu 2. prosince pořádáme od 16:00 hodin Na Vohrádce Mikulášskou besídku. Bližší informace o připravovaných akcích budou zveřejněny na webu www.nasvasirov.cz.
Vilda Hamouz, spolek Náš Vašírov, z. s.


LÁNSKÝ ZPRAVODAJ | červen 2017

Pohodové jaro ve Vašírově
Noc z 30. dubna na 1. května je pokládána za noc magickou. I ve Vašírově jsme se připojili k tomuto lidovému zvyku a uspořádali pálení čarodějnic. Již s týdenním předstihem byla obec vyzdobena třemi čarodějnicemi, které budily náležitý respekt. Večer u zapáleného ohně s čarodějnicí se dle odhadu sešel téměř celý Vašírov. Příchozí spoluobčané spolu poklábosili, opekli dobroty, popili chutného moku a za větrného počasí se ohřáli u ohně. Skalní příznivci této akce vydrželi u pálení čarodějnic až do brzkých ranních hodin. V sobotu 6. května jsme uspořádali již 7. ročník nohejbalového turnaje trojic, takzvaný Vašírovský nohejbalový kop, letos za účasti sedmi mužstev. Hrálo se systémem každý s každým a následně vyřazovacím způsobem. Ráno nás trochu potrápila padnuvší mlha, ale po téhle malé nepříjemnosti se počasí umoudřilo, a dokonce vysvitlo sluníčko. Sportovně strávený den jsme zakončili společným posezením a dle názoru účastníků nikdo domů moc nepospíchal. Následující sobotu 13. května byla naplánována již jednou odložená akce s názvem Prvomájová stopa, která se letos netradičně uskutečnila právě tuto sobotu. Cílem tohoto zájezdu se stal státní zámek Veltrusy. Za nádherného počasí jsme v 8:30 hodin vyrazili autobusem do cílové destinace. Po plánované prohlídce zámku nám pan Vodvářka podal další zajímavé informace o tomto místě. Dále následoval volný program s prohlídkou zámeckého parku. Cestou zpět (naštěstí již v autobusu) nás zastihla kroupová jarní přeháňka. Nicméně při příjezdu do Kačice svítilo již opět sluníčko, a tak jsme výlet završili v místní cukrárně při pořádné porci zmrzliny.
Vilda Hamouz za spolek Náš Vašírov, z. s.


LÁNSKÝ ZPRAVODAJ | červen 2017

Memoriál Pavla Sláničky v nohejbalu
V sobotu 20. května jsme se pokusili navázat na loňský podařený turnaj trojic v nohejbalu. Tento turnaj měl mimo jiné za úkol vzdát čest před pěti lety zesnulému sportovci tělem i duší, po kterém jsme se rozhodli tento turnaj pojmenovat. Memoriálu Pavla Sláničky se zúčastnilo pět mužstev. Zastoupení zde mělo domácí mužstvo z Lán, dále se sešli sportovci z Vašírova, Rynholce, Stochova a Braškova. Po lítých bojích v základní skupině hraných systémem každý s každým a po přestávce na občerstvení v blízké restauraci jsme pokračovali v turnaji dle umístění vyřazovacím způsobem. Po celou dobu zápolení podávali nohejbalisté v některých chvílích až neuvěřitelné sportovní a akrobatické výkony. Celkem bylo odehráno dvacet šest zápasů. Vítězi celého turnaje se stali hosté z Braškova. Tímto bych rád poděkoval všem nohejbalistům za vzornou účast, dále sponzorům za zajištění cen a občerstvení a v neposlední řadě všem, kteří se na přípravě a bezvadném průběhu turnaje podíleli. Závěrem bych Vás všechny rád pozval na příští turnaj, ať už jako hráče nebo jako diváky. Sportu zdar a za rok na shledanou.
Vilda Hamouz


LÁNSKÝ ZPRAVODAJ | Říjen 2016

Sobota ve Vašírově
To, že Vašírov je již od nepaměti součástí obce Lány, ví u nás každé malé dítě. Někteří vašírovští patrioti dokonce tvrdí, že osada Vašírov byla osídlena dříve než Lány. Ale to ponechme raději historikům a písmákům. Já se chci v tomto říjnovém úvodníku věnovat současnosti, konkrétně sobotě 24. září. Jak většinou víme, ve Vašírově působí spolek Náš Vašírov, který vyvíjí společenskou, kulturní a sportovní činnost. Již několikrát jsem sliboval, že se některé jejich sportovní akce zúčastním jako aktivní sportovec. Bohužel v minulosti mně vždy do toho něco důležitého vlezlo (obyčejně to byly povinnosti spojené s funkcí starosty obce). Vašírovští si již určitě mysleli, že to dělám schválně a nechci k nim přijít. Ale v sobotu se to konečně povedlo a já jsem se mohl také aktivně zapojit do sportovního dění, a to konkrétně do nohejbalového turnaje Vašírovský kop. Na vašírovském sportovním stánku nás přivítala krásná domácí atmosféra, dobré občerstvení a výborně zorganizovaný turnaj, který měl i dobrou sportovní úroveň. Ihned po příjezdu jsem si raději vypnul mobil a dobře jsem udělal. Sportovní sobota se vydařila i díky krásnému počasí a vůbec se nám nechtělo domů. Slíbil jsem pořadatelům, přestože náš tým byl suverénně nejstarší (Vlastovi, Luborovi a mně bylo dohromady 192 let), že příští rok přijdeme znovu. Navečer jsem přijel domů a zapnul jsem mobil. To jsem neměl dělat, protože z displeje na mne blikalo deset zmeškaných hovorů. To je úděl starosty, protože jak mi kdysi řekl jeden moudrý starý pán, v této funkci jsi ve službě 24 hodin denně, sedm dní v týdnu a 365 dní v roce. Proto není od věci občas ten výdobytek moderní doby vypnout. Vašírováci, děkuji.
Karel Sklenička


LÁNSKÝ ZPRAVODAJ | Březen 2016

Masopust, masopust, kobližky a masa kus
Ve vzduchu je cítit lehký příslib jara. Ostružina začíná mít pupeny, taky kopřiva se začala probouzet a můžeme pozorovat první malé lístky deroucí se k nebi. Zima se ale jen tak nevzdává. Pořád nás nechává na pochybách a od rána se střídá slunce s chumelenicí, větrem či deštěm. Je tu doba masopustní.
Letošní průvod masek, v pořadí třetí, prošel Vašírovem za jásotu a křiku druhou únorovou sobotu. Nová tradice má hojně příznivců a bylo to znát na počtu a různorodosti masek dospělých i dětí. Na vašírovské návsi se sešlo 38 krásných maškar. K vidění byli malé čarodějnice, loupežník Rumcajs, ale nechyběly ani tradiční postavy jako Laufr, ženich s nevěstou, Turek anebo začarovaný medvěd. Při obchůzce bylo připraveno chutné pohoštění. Počasí, které bylo ten týden opravdu škaredé, se umoudřilo. Víly půvabně tančily, a tak zlákaly nejednoho souseda za muzikou do restaurace Vašírovský dvůr. Tancovalo se, veselilo a křepčilo za doprovodu kláves Pavla Bělouška, kterému patří také dík za velmi zdařilou akci. Stejně jako v dřívějších dobách, kdy naši moudří předkové dělili rok na pět období – jaro, léto, podzim, zima a masopust. Na shledanou na Masopustu za rok!
Alena Hlavsová a spolek Náš Vašírov


LÁNSKÝ ZPRAVODAJ | Březen 2015

Činnost a hospodaření spolků v obci v roce 2014
Obec přispívá každoročně nemalými částkami na činnost aktivních spolků v obci. Kdo sleduje práci zastupitelstva a zejména období, kdy se tvoří rozpočet, ví, že o poskytnuté výši příspěvků jsou vedeny dlouhé diskuze. Finance musí být čerpány na konkrétní akce, které spolek pořádá během roku.
Vyúčtování všech poskytnutých příspěvků zkontrolovaly členky Kontrolního výboru Věra Svobodová, Hana Mésárošová, Helena Hamouzová a Alena Hlavsová. Doklady musí mít potřebné náležitosti a dokládat se musí akce uvedené ve smlouvě. V závěrečné zprávě z kontroly byly vzneseny drobné připomínky. Na schůzce zástupců všech spolků se zastupiteli obce dne 23. února 2015 byl zápis projednán a nedostatky vysvětleny a následně odstraněny.
Alena Hlavsová


LÁNSKÝ ZPRAVODAJ | Září 2015

Ze života obce
Ve Vašírově se stále něco děje, a kdo chce a nesedí doma, nepřipraví se o pěkné zážitky a setkání. Jako například koncert u kapličky v den šestistého výročí upálení mistra Jana Husa. Kulturní komise obce pozvala tentokrát kladenské pěvecké kvarteto (tři ženy, jeden muž). Průvodní slovo v tento sváteční den pronesl mladý kněz Církve československé husitské. Protože se při této, již tradiční, oslavě střídají pěvecké sbory a také repertoár je jiný, jde vždy o jedinečný zážitek. Škoda, že účast nebyla taková, jak by si tato akce zasloužila! Naopak letošní Vašírovská prvomájová stopa (uskutečněná 2. května) se opravdu vydařila! Zájem o cestu na horu Říp byl velký, a tak jely dva autobusy. Tradičně doprovázel účastníky zájezdu lánský písmák PaedDr. Václav Vodvářka. Svým výkladem k danému tématu podpoří úspěch všech těchto tematických akcí. Po namáhavém výstupu nás před rotundou sv. Jiří odměnil poutavým přednesem básně J. Seiferta Viděl jsem hory plné ledu …. Vyčerpáni výstupem na Říp přivítali všichni návštěvu a osvěžení v Podřipském pivovaru a ochutnávku místního piva. Během léta probíhá na vašírovském dětském hřišti a volejbalovém hřišti sportovní zápolení všech věkových skupin. Ještě jedna vašírovská tradice se během letošního roku obnovila. Na horním konci Vašírova, pod vzrostlým akátem, byla umístěna lavička, aby na ní mohly sedávat a diskutovat o životě ženy z horního konce vsi. Před lety tam sedávaly jejich matky a tchyně. Až budete projíždět Vašírovem, zpomalte, usmějte se na ně a zamávejte. Udělá to radost jim i vám. Hezké prožití konce léta!
Alena Hlavsová


LÁNSKÝ ZPRAVODAJ | Březen 2014

Masopust se vydařil!
Předposlední únorovou sobotu procházel Vašírovem masopustní průvod masek. Indiáni, vodnice, hokejista, rybář, robot, voják, pirát a mnoho dalších masek dospělých i dětí se sešlo Na Vohrádce a za doprovodu harmonikáře pokračovalo ulicemi, kolem bývalého rybníka, hlavní silnicí ke kapličce a zpět. Zastávky u rodinných domů byly na přání a harmonikář zahrál oblíbené písničky. Přestože byla akce připravená narychlo, počasí účastníkům přálo a atmosféra byla vynikající. V loňském roce se masopustní průvod uskutečnil poprvé, a protože akce se i napoprvé vydařila, na letošní výroční schůzi se sdružení Náš Vašírov rozhodlo opakovat Masopust znovu. Ostatní akce, které byly domluveny na výroční schůzi v lednu letošního roku, už budou probíhat plánovaně. Tradiční Pálení čarodějnic u dětského hřiště, Prvomájová stopa (odpolední procházka po okolí s odborným výkladem lánského písmáka Václava Vodvářky, který se cítí být stále Vašírovákem). Poslední víkendovou sobotu v srpnu bývá Loučení s prázdninami, odpolední dětské soutěžení na volejbalovém hřišti a okolí, v měsíci prosinci již tradiční Mikulášská nadílka. Během roku si o sobotách chodí volejbaloví nadšenci změřit své síly na hřiště, které si vybudovali za přispění obce před třemi lety. Některé společné výlety rodičů s dětmi si domlouvají účastníci i během roku. Ve Vašírově to žije! A to je dobře!
Alena Hlavsová


LÁNSKÝ ZPRAVODAJ | Květen 2014

Poklad se otevřel
V jednom z minulých Lánských zpravodajů se objevila obecně formulovaná prosba lesůpánům o umožnění organizované vycházky do Lánské obory, abychom se nedozvídali třeba o existenci Jivna jen z vypravování a z fotografií, jako o onom příslovečném zámku z jedné písničky, co ho známe jen ze známek.
Líná huba – holé neštěstí, řekl si Bc. Vladimír Garnol ze spolku Náš Vašírov a obrátil se přímo na ředitele Lesní správy Ing. Miloše Baláka, jestli by se pro Vašírovské nemohla nádherná oborní vrata otevřít. Slovo tělem učiněno jest, přišlo svolení a o Velikonoční neděli 20. dubna 2014 se otevřel poklad, respektive Ing. Robin Ambrož odemkl pro skupinu Vašírovských kovanou bránu na Nových Dvořích. Vašírov se opět nedal! Bylo symbolické, že první po dlouhých letech, kteří tudy prošli, byli roduvěrní Vašírováci. Právě jejich předkové totiž vykonávali v křivoklátských lesích hájenskou službu, však také leckterý renesanční Vašírovák míval příjmí Ouředník či Auředník – myslelo se tím, že z úředního nařízení pečoval v rámci poddanských povinností o lesy. Ještě v josefínském katastru z roku 1787 jsou vedena lesní položení v prostoru stávající obory jako IV. oddělení vašírovského (!), nikoli lánského katastrálního území. Vašírovští se o Velikonocích mohli díky pochopení Lánské lesní správy na chvíli navrátit ke kořenům. Průvodce Ing. Robin Ambrož se projevil jako pravý mistr svého oboru. Zvolil vycházkovou trasu, která umožnila navštívit téměř všechny oborní kulturně historické pozoruhodnosti, a tak jsme viděli na vlastní oči Masarykův kámen, Dub Dohody, Čumilský dub, Srdcovou cestu, místo budoucího Šámalova kamene, křížek U zmrzlýho Matěje, Zajícův dub, Zakopaný, Jivno, chatu V luhu … a slyšet o tom všem zasvěcený výklad. Ukázalo se, že Ing. Ambrož má Oboru skutečně na povel. Nenápadně zdvihl ruku a přes cestu přeběhl kousíček před námi statný divočák; zamával a objevili se daňci; tichounce luskl prsty a představili se nám mufloni … Paráda! Na Jivno jsme dorazili v nepravý čas, zdejší báječný poklad se před námi neotevřel a my jsme zůstali i nadále chudí. Ale co to povídám! Jednak jistě není všem dnům konec; jednak někdy je lepší v něco doufat a na něco se těšit, než si na to sáhnout; jednak nepřepočítáváme drahocennosti jen na zlato, stříbro a drahé kamení. Otevřel se nám jarní poklad Lánské obory – a ten je zásluhou několikasetleté péče o les a o zvěř nevyčerpatelný.
Václav Vodvářka, lánský písmák a poloviční Vašírovák


LÁNSKÝ ZPRAVODAJ | Prosinec 2014

Společenský život ve Vašírově
Koncem roku bilancují obecní spolky svoje úspěchy i nezdařené akce. Členové spolku Náš Vašírov si připomněly rok 2014 na poslední schůzce koncem listopadu, kde se i připravila poslední letošní akce, a to již tradiční Mikulášská nadílka na vašírovské návsi určená pro malé občánky, ale i pro přespolní přihlášené účastníky, kterých každý rok přibývá. Rok 2014 začínal ve Vašírově Masopustním průvodem, bylo to v měsíci únoru. Další zdařilou akcí byla exkurze do zákulisí provozu policejních vrtulníků na letišti v Praze Ruzyni. Děti s rodiči během léta absolvovali společné výlety na kolech po okolí a celodenní výlet vlakem do dětského ráje Mirákulum. Poslední prázdninový víkend se zcela zaplnilo dětské hřiště při letním soutěživém odpoledni, nazvaném Loučení s prázdninami. Během léta se o sobotách soutěžilo na volejbalovém hřišti. Při úklidových akcích dostala vašírovská kaplička nový nátěr spolu se zasklením okýnek. Prostě ve Vašírově se pořád něco děje!
Alena Hlavsová


LÁNSKÝ ZPRAVODAJ | Prosinec 2013

Pospíchej pomalu!
Toto rčení by měli mít na mysli někteří řidiči, kteří se občas řítí hlavní silnicí přes Vašírov. Ještě nebezpečnější jsou však ti, kteří projíždí dolní částí Vašírova. Vyrazí ze zatáčky a na rovince to rozjedou, než je zastaví výjezd na hlavní komunikaci. Věřím, že tito závodníci nejsou Vašírovští, že jsou to náhodní řidiči. Znepokojuje nás ale, že se situace opakuje, a mnohdy nás svištění pneumatik probouzí i v noci. Dopravní situaci v obci řešíme neustále a hledáme vhodná řešení pro parkování i náhodná stání. Upozorňuji na tento stav právě teď před zimou. Až se objeví sněhová nadílka a stav vozovky se zhorší, nebezpečí z rychlé jízdy bude větší.
Budeme se snažit prosadit do rozpočtu obce ještě alespoň jeden zpomalovací pás i do dolní části Vašírova. Také navrhujeme vyřešit chodník při hlavní silnici, který by spojil obě vašírovské autobusové zastávky. Tento měsíc bude zastupitelstvo obce schvalovat rozpočet na rok 2014, a tak doufám, že s požadavky na bezpečnost v obci a na zkvalitnění dopravy uspěji.
Alena Hlavsová


LÁNSKÝ ZPRAVODAJ | Leden 2011

Jak to všechno začalo?
V roce 2009 obec vybudovala za pomoci dotace od Středočeského kraje hřiště pro naše nejmenší občánky i ve Vašírově. Několik mladých tatínků a v hostinci „ Vašírovský dvůr“ s popovídáním s maminek při hlídání dětiček přišlo na nápad využít obecní pozemek v těsné blízkosti tohoto uzavřeného prostoru a vybudovat hřiště na volejbal a nohejbal i pro svoje sportovní vyžití, kdykoliv si čas sami najdou. Hledali cestu, jak nápad realizovat.
Založili občanské sdružení „Náš Vašírov“, aby byla možnost žádat finanční podporu i z dotace od obce. Nadšení neopadlo a hodně brzo se podařilo hřiště připravit pro páteční a sobotní utkání, kterého se zúčastňovali i přespolní hráči. První velkou společenskou akci se organizátorům podařilo uskutečnit poslední srpnovou sobotu jako odpoledne pro děti aneb „Rozloučení s prázdninami“. Pro děti byla připravena spousta atrakcí a soutěží a nechybělo ani tablo s fotografiemi z „Dětských dnů“, které si užívali před lety rodiče dnešních malých ratolestí. Tímto prvním počinem by chtěli mladí na tuto přerušenou tradici navázat i příští roky. V měsíci listopadu se uskutečnilo setkání v hostinci „ Vašírovský dvůr“ s popovídáním s panem doktorem Václavem Vodvářkou nad starými fotografiemi Vašírova a okolí. I tuto velice zdařilou akci by si přáli přítomní rodáci zopakovat a umožnit tak sousedům setkávání při besedách o místních tradicích.
V prosinci byla obě hřiště zasypaná hustě sněhem, a tak se zase do posledního místa zaplnila hospoda a děti přivítaly Mikuláše s čertem a andělem při štědré nadílce. Organizátoři touto cestou děkují vedoucí paní Priehodové za vstřícnost při přípravě akce. Členové sdružení naslouchají vašírovským občanům a chtějí pomáhat při realizaci nápadů ke zlepšení života v obci. Zjara se zúčastnili úklidu obce spolky a během léta úprav zeleně na „Ohrádce“.
Co popřát do nového roku? Všem pevné zdraví a nepolevit v započatých aktivitách!
Alena Hlavsová


LÁNSKÝ ZPRAVODAJ | Prosinec 2011

Pár slov z Vašírova
Tráva zbělela, mráz nám klepe na dveře, tak je nejlepší čas, abychom se ohlédli za uplynulým jarem a létem. Občanské sdružení Náš Vašírov započalo letošní rok Pálením čarodějnic. Návštěva místních byla velká, pro nás pochvala za odvedenou akci. Dlouho jsme si neodpočinuli a již 1. května, jsme vyšli na naučnou procházku pod názvem Prvomájová stopa s panem Vodvářkou. Účast byla hojná, bylo mnoho dotazů a všem zvídavým se dostalo vysvětlení o všech mýtech a faktech našeho okolí.
Přišlo léto a členům začaly přípravy na různé sportovní i společenské aktivity. První sportovní akcí byl volejbal, ve Vašírově velice oblíbená hra. Nevídaně se nás sešlo až moc, padly návrhy, že by se mohla postavit až tři mužstva. A to proto, že mimo Vašírovských začali na volejbal chodit i přespolní.
Léto utíkalo, po mnohých zápasech ve volejbale a nohejbale jsme tradičně připravili Dětský den plný předseda o. s. Náš Vašírov her 2011. Dopoledne bylo pochmurné, ale děti na to nijak nereagovaly, byly nabuzeny soutěžit za každou cenu. Většina připravených atrakcí byla dětmi absolvována, ale následně přišel déšť a tím dětský den skončil. I tak si děti mohly odnést plnohodnotných výher a pro ty nejlepší byly samozřejmě připraveny medaile.
Příjemné babí léto nám dopřálo, abychom mohli postavit domeček na hřišti ve Vašírově. Sešli se tatínkové i dědečkové a během několika hodin bylo dílo hotovo, domeček stál. Nemohu opomenout velké poděkování právě těmto ochotným dobrovolníkům, kteří se na akci podíleli, i obecnímu zastupitelstvu obce Lány a především starostovi panu Skleničkovi, že byla vyslyšena naše prosba o zakoupení vkusného domečku. Díky tomu máme určité zázemí pro úschovu sportovních potřeb.
Na závěr našeho podzimního ohlédnutí děkuji všem členům občanského sdružení Náš Vašírov, kteří byli ochotni věnovat svůj čas a prostředky pro vše, co je posláním tohoto spolku. Velké poděkování patří i sponzorům a příznivcům našeho sdružení. Myslím si, že vše má své opodstatnění.
Bc. Vladimír Garnol

předseda o. s. Náš Vašírov


LÁNSKÝ ZPRAVODAJ | Září 2010

Pronájem pozemku par.č. 11/1 k. ú. Vašírov (část pozemku za dětským hřištěm) občanskému sdružení Náš Vašírov. Občanské  sdružení zde v měsíci červnu se souhlasem starosty obce vybudovalo sportovní plochu 2 2 pro sportovní vyžití občanů Vašírova.Pronájem pozemku byl schválen na dobu neurčitou s nájmem 1,- Kč/rok;
Z veřejného zasedání zastupitelstva obce Lány