Petice

Dne 24.09.2020 byla vytvořena petice proti výstavbě haly v k.ú. Rynholec. Tato petice byla vyhotovena v online verzi i v papírové formě.

Dne 24.10.2020 byla ukončena podpisová akce. Papírovou petici podepsalo 583 signatářů. On-line petici podepsalo 563 signatářů. Následně byly podpisové archy předány OÚ Rynholec.