Události

Časový řetězec událostí.

16.01.2019 – Založení firmy MSP Projekty s.r.o. s kapitálem 200.000 Kč. Jednatel i společník je Ing. arch. Lubomír Korčák, který figuruje ve dvou firmách Projekty Dům s.r.o. a Realizace Dům s.r.o.

21.01.2019 – starosta Rynholce informoval zastupitele, že o pozemek 865/11 v k.ú. Rynholec mají po letech zájem 2 firmy. Jedna z nich i MSP Projekty s.r.o.

18.09.2019 – na veřejném zasedání č. 6/2019 byl schválen prodej pozemku za minimální částku 525 Kč/ m2

30.10.2019 – na veřejném zasedání č. 7/2019 je odsouhlasen prodej pozemku firmě MSP Projekty s.r.o. za cenu 535 Kč/m2 a je schváleno uzavření smlouvy o smlouvě budoucí k prodeji s platností na 24 měsíců.

 

Cena za m2

Cena celkem kč

Minimální částka schválená obcí

525

40.968.900

Znalecký posudek

491

38.240.000

Nabídka firmy MSP Projekty s.r.o.

535

41.749.260

Poznámka: Na veřejném zasedání z 23.09.2020 bylo řečeno, že zastupitelé jednali o prodeji už jen s firmou MSP Projekty s.r.o., protože nabídla byla o 100 Kč/m2 vyšší.

25.11.2020 – na veřejném zasedání č. 8/2019 byla ze strany občana vznesena otázka, zda jsou peníze z prodeje pozemku započítány do rozpočtu. Také měl dotaz ohledně smlouvy o prodeji pozemku, ale co mu starosta sdělil, se nedozvíme. V zápisu je uvedena pouze tečka.

18.12.2019 – na veřejném zasedání č.9/2019 byli občané seznámeni se smlouvou o smlouvě budoucí k prodeji pozemku.

27.01.2020 – na veřejném zasedání č. 1/2020 byli občané seznámeni se změnou územního plánu obce a byla prezentována smlouva včetně příloh.

Červen/červenec 2020 – na úřad byla předána studie o výstavbě haly

Zastupitelé obce při podpisu smlouvy nevěděli, jaké bude mít hala rozměry a spoustu další údajů k plánované výstavbě. Poté co se dozvěděli bližší informace, se jim zdá stavba v pořádku a nemají s projektem problém.