Základní informace

Základní údaje o připravovaném záměru:

Záměr s názvem „Výstavba na pozemku parc.č. 865/11 v k.ú. Rynholec pro malé a střední podnikatelské subjekty – 2. podání“ . Cílem záměru je realizace areálu, který sestává z dvou skladových hal s administrativní vestavbou. Hlavní náplní je logistika jako služba pro obchod, výrobu a komerci obecně. Rozsah celkové dotčené plochy činí 78.036 m2

 • Zastavěné plochy 26.298,5 m2.
 • Zpevněné plochy 26.731,6 m2.
 • Zeleň 25.005,9 m2.
        Rozměry hal:
 • hala 1 o půdorysných rozměrech 103,3 x 145,3 m a výšce 12 m 
 • hala 2 o půdorysných rozměrech 91,3 x 145,3 m a výšce 12 m 
 • Haly jsou od sebe oddělené prostorem nakládacích ramp v šířce 65,0 m.
 • Protihluková stěna k Vašírovu
 • Počet parkovacích míst činí 226. Z toho osobní auta 203nákladní auta 23 míst
        Doprava areálová - korigovaná (příjezd + odjezd) 

 • Osobní automobily: denní doba 360, noční doba 200 
 • Nákladní automobily: denní doba 138, noční doba 42
 • Předpokládaná provozní doba je 24 h/den, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce

Stav oznámení posuzování vlivů na životní prostředí je možné sledovat na této adrese:

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC2398?lang=cs

Posuzování vlivu na životní prostředí bylo zpracovatelem ukončeno dne 10.09.2021.