Základní informace

Základní údaje o připravovaném záměru:

 • Momentálně se projekt přepracovává. Níže jsou dostupné informace z prvního návrhu.
 • Záměr s názvem „Výstavba na pozemku parc.č. 865/11 v k.ú. Rynholec pro malé a střední podnikatelské subjekty“ . Cílem záměru je realizace areálu, který sestává z administrativních a skladových budov a jeho hlavní náplní je logistika jako služba pro obchod, výrobu a komerci obecně. Rozsah celkové dotčené plochy činí 78.036 m2.
 • Zastavěné plochy 27.086,4 m2.
 • Zpevněné plochy 26.822,9 m2.
 • Zeleň 24.126,7 m2.
 • Hala bude o půdorysových rozměrech 253 x 109 m a výšce 20,9 m.
 • Hala bude určena pro e-shopy (1-4 klienty).
 • 100 pracovníků na směnu a 60 pracovníků v administrativě.
 • Předpokládaná provozní doba je 24 h/den, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce
 • Doprava areálová - korigovaná (příjezd + odjezd)
  Osobní automobily: denní doba 424, noční doba 132
  Nákladní automobily: denní doba 244, noční doba 48
 • Emisní parametry liniových zdrojů
  Jako liniové zdroje emisí byly v rozptylové studii uvažovány komunikace pro dopravu
  vyvolanou záměrem. Pro účely rozptylové studie byly komunikace uvažované v oblasti hodnocené rozptylovou studií rozděleny do šesti úseků. 
 • úsek č. 1 (vnitroareálové komunikace):
             556 jízd OV za den      292 jízd HDV za den 
 • úsek č. 2 (výjezd, směr Rynholec):                  278 jízd OV za den      146 jízd HDV za den 
 • úsek č. 3 (výjezd, po kruhový objezd):            278 jízd OV za den      146 jízd HDV za den 
 • úsek č. 4 (kruhový objezd, směr exit D25):       81 jízd OV za den        44 jízd HDV za den 
 • úsek č. 5 (kruhový objezd, směr Tuchlovice): 149 jízd OV za den        78 jízd HDV za den 
 • úsek č. 6 (kruhový objezd, směr Lány):             48 jízd OV za den        24 jízd HDV za den            OV = osobní vozidla, HDV = těžká nákladní vozidla
O plánované výstavbě i prezentaci stavby haly jsme se dozvěděli náhodou a také na poslední chvíli. Věříme, že se tento záměr nebude realizovat. O dalších krocích Vás budeme informovat.

Stav oznámení posuzování vlivů na životní prostředí je možné sledovat na této adrese:

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC2317