Spolek NÁŠ VAŠÍROV, z.s. pořádá

LETNÍ ZÁBAVU

v sobotu 9.července 2022 od 19:00 hodin na místním hřišti

Občerstvení zajištěno.

Na akci budou pořizovány fotografie, které budou uloženy na webu a FB spolku za účelem propagace spolku. Nebudou dále předávány třetím osobám.

Zajímá Vás, jestli u Vašírova budou stát logistické haly.

Veškeré informace jsme zveřejnili v samostatné záložce těchto stránek STOP hale.