O spolku

Spolek NÁŠ VAŠÍROV, z.s. je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů. Hlavním posláním spolku je podpora aktivit vedoucí k rozvoji v společenského, kulturního a sportovního života ve Vašírově. Pomocí grantů, příspěvků a sponzorských darů chceme vytvořit veřejný prostor pro volnočasové aktivity občanů, organizování kulturních, sportovních a sportovně rekreačních akcí zaměřených na mladou i starší generaci a podpořit tak plnohodnotný život ve Vašírově.

Základními účely spolku jsou:

• ochrana památek a kulturních hodnot,
• ochrana přírody, krajiny a zeleně ve Vašírově a okolí
• podpora kvality bydlení občanů,
• pořádání a podpora volnočasových projektů pro děti, dospělé a seniory.