STOP hale

Členové a přátelé spolku,
touto cestou Vás chceme informovat krocích, které nyní jako spolek děláme.
Možná nevíte, že se plánuje stavba haly v průmyslové zóně situované v areálu bývalého dolu ČSA (známé jako Halda). Katastrální území Vašírov bezprostředně sousedí s pozemkem, kde je plánovaná výstavba. Stavba i s ní související provoz je velkého rozsahu a bude mít negativní vliv na život v obci.

ZÁKLADNÍ INFORMACE Výpis základních údajů o připravované hale.
UDÁLOSTI Časový sled událostí.
DOKUMENTY Žádosti, vyjádření, odvolání a dokumentace haly.
PETICE Podrobné informace o petici proti výstavbě haly.
PARTNEŘI A PODPOROVATELÉ Seznam osob, spolků a organizací.