Spolek  NÁŠ VAŠÍROV, z. s., pořádá
v sobotu dne 30. 11. 2019 od 16:00 hod. na vašírovské návsi

DĚTSKOU MIKULÁŠSKOU BESÍDKU

Zájemci o tuto akci se mohou závazně přihlásit do 25. 11. 2019
u paní Marie Hamouzové ve Vašírově čp. 46,
každé přihlášené dítě obdrží od Mikuláše nadílku v hodnotě cca 200 kč,
příspěvek na Mikulášský balíček byl stanoven následovně:
pro děti a vnoučata vašírovských občanů na 100 kč
a pro ostatní zájemce o nadílku na 200 kč.
Program na návsi zahájíme rozsvícením vánočního stromu,
dále se objeví MIKULÁŠ, ČERT a ANDĚL a proběhne vlastní MIKULÁŠSKÁ besídka,
na které si děti vykoledují od Mikuláše nadílku.
V průběhu celé akce budou k dispozici teplé nápoje a něco sladkého na zub.

srdečně zvou
členové spolku
Náš Vašírov, z. s.