Kalendář akcí

Vzhledem k tomu, že většina připravovaných akcí bude probíhat pod širým nebem a jsme odkázáni na rozmary počasí. Termíny budou upřesněny vždy před vlastním konáním určené akce. Mimo tyto plánované akce se budeme alespoň 1 x týdně scházet při pořádání sportovních utkáních na místním hřišti. Plán je sestaven v běžném režimu a před konáním jednotlivé akce bude brán zřetel na aktuální stav vládních opatření.
Měsíc Akce Datum konání
duben Ukliďme svět, ukliďme Česko 2022 02/04/2022
duben Pálení čarodějnic 30/04/2022
květen (Prvo)májová stopa 01/05/2022
květen Turnaj "Memoriál Pavla Sláničky" 14/05/2022
květen "Skotské veselí 2022" 28/05/2022
červen Turnaj „Vašírovský úsměvný volejbal“ 19/06/2022
červenec Letní zábava 09/07/2022
červenec Paintball - military mise či motokáry --/07/2022
září Dětský den plný her aneb rozlučka s prázdninami 03/09/2022
září Československá diskotéka s Arnoštkem 03/09/2022
září Turnaj „Vašírovský nohejbalový kop“ 24/09/2022
listopad Podzimní úklid veřejných prostranství --/11/2022
prosinec Mikulášská nadílka 03/12/2022